Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

«Πώς να εκπαιδεύσετε τον δράκο σας…» (ο Άγιος Γεώργιος, μικρός, εκκολαπτόμενο στρατιωτάκι, με αυτοσχέδιο φωτοστέφανο)

https://www.facebook.com/132225530256004/photos/pb.132225530256004.-2207520000.1465319117./152437674901456/?type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: