Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Η αγία γραφή, μας αναφέρει πολλούς τρόπους παρουσίας του Αγίου Πνεύματος… Γιατί λοιπόν να έχουμε κι εμείς οι ορθόδοξοι αυτήν την παπικής προέλευσης τρέλα με το περιστέρι;

Η αγία γραφή, μας αναφέρει πολλούς τρόπους παρουσίας του Αγίου Πνεύματος… 
Γιατί λοιπόν να έχουμε κι εμείς οι ορθόδοξοι αυτήν την παπικής προέλευσης τρέλα με το περιστέρι;
Στο facebook, όλες οι θεούσες και οι θεούσοι της συμφοράς, αλλά και παπάδες και αγιογράφοι, όταν παρουσιάζουν μια θρησκευτική εικόνα, κοτσάρουν συνήθως επάνω της και ένα διακοσμητικό περιστέρι! 
Το κοτσάρουν παντού! Είτε τοπίο είναι, ή η Παναγία, ή ο Χριστός, ή η αγία τριάδα, ή ο τάφος του Χριστού... Πάνω στον Σταυρό, στον Ευαγγελισμό μαζί με τον κρίνο, στην Μεγαλόχαρη της Τήνου, είτε σε μια οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική σκηνή, ή ένα πόστερ… Συνηθίζουν  οι άθλιοι, να έχουν παντού -σαν τσόντα εκεί, και ένα περιστέρι. 
Το Άγιο πνεύμα τάχα! Άσχετο όμως και ξεχωριστό από την βάπτιση του Χριστού. 
Το βάζουν δε ακόμα το περιστέρι και σκέτο, σαν την υπέρτατη αρχή, για να το προσκυνήσουμε, να το λατρέψουμε σαν θεό! 
Το έχουν βέβαια και σαν εικόνα στις εκκλησίες, ζωγρφιά στα ιερατικά άμφια, σαν αναλόγιο για το ευαγγέλιο, σαν διακοσμητικό στο κάλυμμα του ευαγγελίου της αγίας τράπεζας, και σαν κορωνίδα στον Δεσποτικό θρόνο στο ναό! 
Ένα «πανταχού παρών και τα πάντα πληρών», περιστέρι! 
Πρόκειται δηλαδή για μια περιστερο-μανία, για μια περιστερο-λατρεία! 
Τελικά, είναι πουλί το Άγιο Πνεύμα, τελικά είναι ένα περιστέρι;

Να δούμε λοιπόν, αν εμφανίστηκε μόνο σαν περιστέρι το Άγιο Πνεύμα, αν έγινε αισθητό μόνο σαν περιστέρι το Άγιο Πνεύμα, ώστε να δικαιολογείται μια τέτοια εμμονή.
1. Διαβάζω, για την Πεντηκοστή:
(Πράξεις 2:1 – 11)
Κατά την λήψη του Αγίου Πνεύματος «ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας» 

Κατά την λήψη του Αγίου Πνεύματος «ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν».

Βέβαια, όλοι αυτοί οι σκατάδες που προανέφερα, βάζουν και εδώ ένα περιστέρι να εικονίζεται!

Ωστόσο εδώ, το Πνεύμα έγινε ακουστικά αισθητό σαν ήχος δυνατού ανέμου, και ορατό σαν πύρινες γλώσσες!

Ας δούμε και άλλα εδάφια της Αγίας Γραφής.
2. « καὶ δεηθέντων αὐτῶν ἐσαλεύθη ὁ τόπος ἐν ᾧ ἦσαν συνηγμένοι, καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος ῾Αγίου, καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ μετὰ παρρησίας» (Πράξεις 4:31.)
Εδώ, έγινε αισθητό σαν σεισμός! Πουθενά το περιστέρι!


3. «῎Ετι λαλοῦντος τοῦ Πέτρου τὰ ρήματα ταῦτα ἐπέπεσε τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας τὸν λόγον.»  (Πράξεις 10: 44)
Εδώ το Πνεύμα, δεν το προσέλκυσε λίγο σουσάμι από το σακουλάκι κάποιου πλανόδιου πωλητή, όπως προσελκύονται από τα παιδιά τα περιστέρια στον άγνωστο στρατιώτη. 

Δεν είναι περιστέρι το Άγιο Πνεύμα.
Το προσέλκυσε ο λόγος του θεού, η ακρόαση του λόγου του θεού.
Και έπεσε πάνω στους ακροατές το Άγιο Πνεύμα και τους γέμισε θεία χαρίσματα!
Δεν έκατσαν περιστέρια στα κεφάλια τους… να τους κουτσουλίσουν.

 
Και βέβαια, η αγία γραφή, μας αναφέρει και άλλους τρόπους παρουσίας του Αγίου Πνεύματος…

Γιατί λοιπόν να έχουμε κι εμείς οι ορθόδοξοι αυτήν την παπικής προέλευσης τρέλα με το περιστέρι;

ΔΙΑΒΑΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ, 
ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ -ΜΑΛΑΚΙΣΜΕΝΗ, ΣΕΛΙΔΑ:
Byzantine icons and church murals 
28 Φεβρουαρίου
Το κεντρικό τμήμα της Πεντηκοστής. 
Ο Θρόνος με το Άγιο Πνεύμα. 
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη — μαζί με Dimitris A. Skourtelis και Skourtelis Dimitris 
https://www.facebook.com/186814501408115/photos/t.100001470674275/947410662015158/?type=3&theater
Dimitris A. Skourtelis
https://www.facebook.com/skourtelis
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ
Σπούδασε Arts Plastiques (Ζωγραφική) στο Université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis
Στο παρελθόν: Πειραματικόν Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος διαμονής: Αθήνα

Byzantine icons and murals by Dimitris Skourtelis

Δεν υπάρχουν σχόλια: