Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Πρόκειται μήπως για μια νέα μακέτα προσεχούς σατυρικού καρναβαλικού άρματος στην Πάτρα; Βλέπουμε την Παναγία να έχει τραβολογήσει έτσι τον Χριστούλη, που το παιδάκι κοντεύει να ξεμασκαλιστεί! Το έχει δε σφιχταγκαλιάσει τόσο δυνατά στο κεφαλάκι του, που το παιδάκι μοιάζει να μορφάζει από ενόχληση, από τον πόνο! Ποιοι τελικά φτιάχνουν αυτά τα τερατουργήματα, αυτές τις τάχα αγιογραφίες;

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Η Σελίδα O Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής,
κοινοποίησε (7 ώρες πριν):
ΣΧΟΛΙΑΖΩ:
Panagiotis Michalopoulos 
Πρόκειται μήπως για μια νέα μακέτα προσεχούς σατυρικού καρναβαλικού άρματος στην Πάτρα; 
Βλέπουμε την Παναγία να έχει τραβολογήσει έτσι τον Χριστούλη, που το παιδάκι κοντεύει να ξεμασκαλιστεί! 
Το έχει δε σφιχταγκαλιάσει τόσο δυνατά στο κεφαλάκι του, που το παιδάκι μοιάζει να μορφάζει από ενόχληση, από τον πόνο! 
Ποιοι τελικά φτιάχνουν αυτά τα τερατουργήματα, αυτές τις τάχα αγιογραφίες;

https://www.facebook.com/1449391165306993/photos/pcb.1772743956305044/1772742862971820/?type=3&theater

Δεν υπάρχουν σχόλια: