Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Μια ερώτηση κρίσεως με αφορμή τη σημερινή σταθερή εορτή της σύναξης του αρχαγγέλου Γαβριήλ: Ποιος συνέλαβε τον θεόν; Τι μας λέει το σημερινό απολυτίκιο του Αρχιστράτηγου Γαβριήλ, του αρχηγού αυτού των τάξεων των ασωμάτων;

Αχ, Μαρία!.. 
Τα ασώματα μπούτια του Γαβριήλ… 
Το κολοπερίστερο βέβαια, πανταχού παρών… 
Απαραίτητος δε -για τη σύλληψη θεών, και, ο γονιμοποιών παρθένες κρίνος!!!..  
Ἀπολυτίκιον 
Φερωνυμία καταλλήλω ἐμπρέπων, 
καθυπουργεῖς ἐν τὴ τοῦ Λόγου σαρκώσει, 
ὡς στρατηγοὶ τῶν Ἀσωμάτων τάξεων 
ὅθεν εὐηγγέλισαι, τὴ Παρθένω Μαρία, 
χαῖρε προσφωνῶν αὐτή, τὸν Θεὸν γὰρ συλλήψη, 
ὂν ἐκδυσώπει σώζεσθαι ἠμᾶς, 
τοὺς σὲ ὑμνοῦντας, Γαβριὴλ Ἀρχάγγελε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: