Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Διαβάζω: «Παλιά, πιστεύαμε ότι ο θεός είναι σαν τον Δία… Τώρα, πιστεύουμε ότι είναι σαν τον Ιησού!» Συμπληρώνω: Και του Χριστού -και όχι του Δία, την Δεύτερη Παρουσία περιμένουμε! Αμήν!

ΔΙΑΒΑΖΩ:
Η χαρουλα μπαλτζωη κοινοποίησε τη φωτογραφία του Alex Barnor.
27 λεπτά πριν
If you really believe in the second coming of Jesus Christ, type Amen.

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=484420728411940&set=gm.10153173969821571&type=3&theater
Σχόλια:
Gianina Anghelu 
AMHN!
https://www.facebook.com/xaroula.purgo/posts/1023365327729485

Panagiotis Michalopoulos
Διαβάζω: 
"Παλιά, πιστεύαμε ότι ο θεός είναι σαν τον Δία… 
Τώρα, πιστεύουμε ότι είναι σαν τον Ιησού!"
Συμπληρώνω:
Και του Χριστού -και όχι του Δία, την Δεύτερη Παρουσία περιμένουμε! Αμήν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: