Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

Ερώτηση: Πώς προέκυψε το παρατσούκλι «Θεοτόκος», για την Παναγία; (Απάντηση από τον κ. Ιωάννη Καρδάση: «Ίσως είναι δυτικός επηρεασμός από την παπική Μαριολατρεία, όπου εμφαίνεται ότι η Παναγία έτεκε Θεόν, άρα και αυτή είναι θεά!»)

Η στιγμή, της εξ ύψους (όχι κουτσουλιάς, αλλά…) σπερματέγχυσης!!!..
(όπως ο Δίας ως χρυσή βροχή, κλπ)  
ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΟ ΘΕΜΑ: 
Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016

Το ακούσαμε κι αυτό: «Σωστά λέγεται «Θεομήτωρ» η Παναγία, και «Μήτηρ Θεού», και «Θεογεννήτρια», διότι είναι... «η Μάνα του Θεού ως ανθρώπου!»


ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ είπε...
Το σύμβολο της Πίστης, στο άρθρο 2, αναφέρει, ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός ("εκ Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων...... Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού")και τέλειος άνθρωπος ("εκ Πνεύματος αγίου και Μαρίας της παρθένου και ενανθρωπίσαντα"), όπου το πρόσωπο είναι ένα, αυτό του Θεού Λόγου και ψυχή μία, αυτή του ανθρώπου (καθότι το Άκτιστο στερείται ψυχής).
Στο ένα και το αυτό πρόσωπο του Θεού Λόγου, βρίσκονται και οι δυο φύσεις. Και βρίσκονται ενωμένες "ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως (σύμφωνα με το το σύμβολο της Δ΄ Οικουμενικής).
Επίσης, η Εκκλησία μας ψάλλει κατά την περίοδον τον Χριστουγέννων: 

"και έτεκεν Υιόν τον Εμμανουήλ, Θεόν τε και άνθρωπον.....").
Ο Εμμανουήλ είναι ο Χριστός και είναι Θεός και άνθρωπος, με ισότιμη συμμετοχή της θείας και της ανθρώπινης φύσης. Επομένως, ούτε ο Χριστός είναι μόνον άνθρωπος (κατά τους Νεστοριανούς), ούτε ότι είναι μόνον Θεός (κατά τους Μονοφυσίτες).
Η Παναγία λοιπόν έτεκε Θεόν και άνθρωπον και όχι μόνον Θεόν. Άρα κανονικά θα πρέπει να λέγεται Θεανθρωποτόκος και όχι Θεοτόκος, που σημαίνει, ότι έτεκε Θεόν. 

Επίσης, θα πρέπει να λέγεται και Χριστοτόκος, όπου εδώ ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος (κατά τον άγιο Ι. Δαμασκηνό) και όχι μόνον άνθρωπος (κατά τους Νεστοριανούς).
Το Θεοτόκος, ίσως είναι δυτικός επηρεασμός από την παπική Μαριολατρεία, όπου εμφαίνεται ότι η Παναγία έτεκε Θεόν, άρα και αυτή είναι θεά. 

IK
http://xairete.blogspot.gr/2016/01/blog-post_11.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: