Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Ιερές εικόνες, με συνθηματικές συντομεύσεις ονομάτων: 1. «ΘΟΥ – ΒΟΥ», και 2. «ΜΗΡ – ΘΟΥ»!

Δεν υπάρχουν σχόλια: