Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Έλα να πάρεις! Από όλα έχει ο μπαξές! Πώληση λιανική –χοντρική: Και «θείον φως», και «άκτιστον φως», και «ανέσπερον φως», και «Θαβώριον φως», και «φως Μεταμορφώσεως, και «άγιον φως», και «αΐδιον φως, και «φως αληθινόν», και «φως απρόσιτον»… Δώρο δε (σε μικρό μπουκάλι –δείγμα δωρεάν), η… «θεϊκή αύρα» που έλεγε και ο μη μακαριστός Χριστόδουλος!

ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ:
Panagiotis Michalopoulos
9 ώρες πριν
Διαβάζω:
1. «Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τὸ φῶς σου τὸ ἀϊδιον»
2. «Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, τὸ φωτίζον καὶ ἁγιάζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, σημειωθήτω ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, ἵνα ἐν αὐτῷ ὀψόμεθα φῶς τὸ ἀπρόσιτον καὶ κατεύθυνον τὰ διαβήματα ἡμῶν πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν σου• πρεσβείαις τῆς παναχράντου σου μητρὸς καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων. Ἀμήν».
 

Ερώτηση:
Είναι αυτό που λέμε…
Και… «θείον φως», και «άκτιστον φως», και «ανέσπερον φως», και «Θαβώριον φως», και «φως Μεταμορφώσεως, και «άγιον φως», και «αΐδιον φως, και «φως αληθινόν», και «φως απρόσιτον», ή και… «θεϊκή αύρα»;


ΣΧΟΛΙΟ:
Ioannis Kyriakides 
Ενα ειναι το φως το αληθινο, ο ιδιος ο Ιησους Χριστος! 
Οτιδηποτε αλλο φως ειναι κιβδηλο και ανθρωπινο! 
https://www.facebook.com/groups/319705191895240/permalink/378996089299483/

Δεν υπάρχουν σχόλια: